1- OP -1 COACHING

Bij BizCom richten we onze persoonlijke begeleiding van medewerkers, managers, professionals en ondernemers op 4 pijlers van coaching:

1. ZELFKENNIS VERGROTEN 
Hoe beter je jezelf kent met je kwaliteiten en uitdagingen, hoe zelfbewuster je aan de slag kan gaan en hoe beter je je door anderen kan omringen

2. VAARDIGHEDEN AANSCHERPEN
1- op -1 trainen van communicatieve en samenwerkingsvaardigheden

3. DOELEN BEPALEN
Formuleren van persoonlijke en professionele doelen, prioriteiten en actieplannen

4. KLANKBORD ZIJN
 
Bewuster aan de slag gaan dankzij nieuwe inzichten en invalshoeken die je samen
met de coach ontdekt. Je coach is hier je sparring partner.

 

Elk coachingstraject start met een gratis kennismakingsgesprek. Daarin worden aanpak en prioriteiten bepaald. Bij groen licht, volgen de sessies.

 

Een gemiddelde coachingsessie duurt 1,5 uur en het aantal sessies wordt in onderling overleg bepaald.  Er kunnen ook opdrachten meegegeven worden.

 

Een coachingstraject eindigt met een evaluatie.  


Wil je starten met coaching? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend intakegesprek.